O nama

O udruženju 

Udruženje za razvoj društva „Kap“ registrovano je
u aprilu 2011. godine kao inicijativa građana i
javnih radnika, čiji je osnovni cilj podrška i pomoć
u pozitivnom razvoju i afirmaciji civilnog društva.

Udruženje je registrovano u Ministarstvu pravde BiH
(br: UP08-07-1-109/11).

“Kap” je neprofitna organizacija uspostavljena
s ciljem jačanja građanskog društva.

Fokus rada udruženja je promocija dobre
prakse i pomoć u pozitivnom razvoju
građanskog društva  u svim segmentima:
(obrazovni, zdravstveni, socijalni…)

Glavni ciljevi udruženja

* Jačanje svijeti o potencijalima i nužnosti pozitivnog, afirmativnog razvoja društva,
* Javno isticanje primjera dobre i loše prakse u svim segmentima društva,
* Pokretanje inicijativa, davanje prijedloga mjera i izmjena i dopuna i donošenja  zakonskih akata organima i organizacijama za unaprijeđenje i poboljšanje kvalitete društva,
* Organiziranje savjetovanja, konferencija, predavanja, seminara, tribina i drugih stručnih skupova

Želite doprinijeti radu udruženja?

Ukoliko ste društveno aktivni i želite dati svoj doprinos razvoju boljeg društva, posebno u segmentima obrazovanja i zdravstva, možete postati član ili članica udruženja. Kontaktirajte nas: info@udruzenje-kap.com