Održan forum građana na kojem je prezentovano istraživanje o pravima pacijenata na uvid u zdravstvene kartone