Udruženja apeluju na građane i pacijente na području cijele BiH da traže uvid u svoje zdravstvene kartone