Prezentovana analiza o procedurama i transparentnosti tokom medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja