Istraživanje: “Put medicinske i sanitetske opreme i vakcina u BiH tokom Covid-19 pandemije”