Udruženja građana dostavila su Inicijativu građana i pacijenata Federalnom ministarstvu zdravstva